Anderkant.nl


Welkom op de site van Anderkant. Anderkant is de bedrijfsnaam van Wouter Huese. Ik ben adviseur op het gebied van data-analyse en het diagonaal denken over bedrijfsprocessen. Op deze site wil ik mijzelf presenteren en laten zien wat ik voor waarde kan hebben in uw organisatie.

Over de naam Anderkant.nl : Het perspectief van degene die naar het vraagstuk kijkt, bepaalt ook wat er gezien wordt en welke mogelijke oplossingen verkend kunnen worden.
Graag laat ik u de andere kant van een vraagstuk zien.
Dat kunnen de belangen van ketenpartners zijn, een analyse van data die een frisse blik kan geven, een ander gesprek met een opdrachtgever of klant. Met inzicht in de andere kant van een vraagstuk ontstaat ruimte om anders te kijken. Met creatieve slimme passende oplossingen is kwaliteit te winnen en zijn kosten te besparen.

Bij diverse thema's kan mijn rol die van de ingevoerde buitenstaander zijn die de juiste vraag weet te stellen. Daarnaast kan ik diegene zijn die met andere inzichten en kennis nieuwe ruimte creëerd om aan oplossingen te werken. Maar ik kan ook gewoon een plan uitwerken om een werkproces te reorganiseren.

Naast mijn specialisme (een analytische beta-kijk) heb ik in de volle breedte kennis van de AWBZ-zorg (zorginhoudelijk, diverse doelgroepen, organisatorisch, en op gebied van indicaties en financiering).
Duiding geven aan informatie en informatiestromen verbinden is wat ik leuk vind.

Kritisch en zeer analytisch maar vooral buiten het bekende kader kijken, dat is mijn kracht.
Dat combineer ik met een achtergrond als maatschappelijk werker waarbij gedrag en de beinvloeding daarvan onlosmakelijk horen bij echt veranderen.

Op de site vindt u voorbeelden en presentaties van mijn visie op actuele thema´s, op welke manier ik werk en u kan ondersteunen.
Een uitgebreid CV van mij vind u op linkedin
Algemene voorwaarden van anderkant.nl vind u hier

Wouter Huese

Laat de andere kant zien
Analytisch en scherp
Adviseur overgang AWBZ -> WMO
Specialist AWBZ vervoer

Info@anderkant.nlwww.anderkant.nl